Záruka & poprodejní servis

 • Záruka našeho obchodu je zaručen pro spotřebitele po dobu dvou let od data nákupu za podmínek běžného používání a dodržování pokynů pro použití doporučených výrobcem. V případě, že je třeba produkt opravit během záručního období, opravu provedou naši servisní technici za předpokladu, že: výrobek nebyl vystaven šoku, ponoření atd. Problém nebyl způsoben nevhodnou manipulací, vykazuje poctivé opotřebení nebo byl po dobu užívání řádně udržován (např. řádně čištěné filtry, mazání ložisek, kontrola ucpávání apod.); výrobek nebyl žádným způsobem opraven jinou poprodejní službou než v našem obchodě nebo nebyl zasažen jakoukoli osobou, která nebyla prodávajícím schválena; produkt nebyl v žádném případě změněn z původního stavu.

Jaké produkty jsou poskytovány se zárukou?

Výrobky zakoupené v našem obchodě

 • Garantujeme nejvyšší kvalitu produktů zakoupených v našem obchodě. Naši obchodní manažeři vedou záznamy o všech objednávkách, které umístíte. Pokud nejste spokojeni s kvalitou nákupu, můžete se obrátit na náš záruční servis a vyřešit problém.

Produkty s dostupnou placenou kontrolou

 • Když platíte za výrobek, který jste si vybrali v našem obchodě, dostanete daňový doklad. Je to důležitý dokument, proto jej prosím uložte až do konce záruční doby.

Výrobky s nepoškozeným originálním obalem

 • Všechny výrobky zakoupené v našem obchodě jsou dodávány v originálním balení. Uložte je prosím až do konce záruční lhůty, protože pokud se rozhodnete vrátit zboží z nějakého důvodu, mělo by mít originální obal, který není žádným způsobem poškozen. Zjednoduší to Vám i nám obchod a vyřizování reklamace.

Nepoškozené produkty

 • Pokud výrobky nejsou poškozeny, úmyslným nebo jiným nešetrným způsobem, jsou kryty zárukou. Takže, prosím, snažte se s výrobkem neupadnout, nenořte je do tekutin, pokud k tomu účelu nejsou určeny, chovejte se k výrobkům s péčí řádného hospodáře. Pokud budete mít s výrobky jakýkoliv problém, obraťte se na naše servisní pracovníky nebo odborné pracovníky na našich prodejnách.

Máte právo vrátit produkt do 14 dnů od jeho obdržení.

 • Kontaktujte naše servisní středisko prostřednictvím telefonu, emailu nebo online chatu. Získáte všechny potřebné pokyny, jak touto záležitost řešit. Slibujeme, že Vaše nároky rychle vyřešíte a uděláte spokojenost s Vaší smlouvou

Kde lze požádat o záruční servis?

Prodejny

 • Pokud je naše prodejna k dispozici ve Vašem městě, nebo jeho blízkém okolí, můžete se tam obrátit na záruční opravu, náhradu nebo výměnu produktu. Vyškolený pracovník zkontroluje položku, kterou chcete opravit, vrátit nebo nahradit, a učiní vše pro co nejrychlejší řešení vašeho problému.

Služba na místě / v domácnosti

 • V některých případech je možné domluvit servisní zásah přímo do Vaší firmy, domů nebo vyřešit problém přímo na místě. Náhradní díly a oprava, kdy je práce poskytována na místě v místě podnikání nebo domova, jsou pokryty podle našich záručních podmínek.

Mezinárodní záruční servis (IWS)

 • Tento druh služeb poskytujeme speciálně pro zákazníky, kteří cestují na mezinárodní úrovni a vyžadují opravu kritických záruk. V takových případech Vás náš provozovatel mezinárodní záruční linky připojí k servisnímu středisku, který je k dispozici na vašem místě.

V jakých případech se záruka neposkytuje?

 • Poškození způsobené opotřebením

Vezměte prosím na vědomí, že naše záruka se nevztahuje na škody na výrobku, které mohou vzniknout při běžném opotřebení výrobku, který jste si zakoupili v našem obchodě.

 • Zneužití nebo neodborné zacházení

Pokud produkt zakoupený v našem obchodě vykazuje vizuální stopy zneužití nebo neodborného zacházení, pak se na tento případ také nevztahuje záruka. Obchod může provádět opravy pouze na Vaše náklady.

 • Zboží zdarma a dárky

Tato záruka se nevztahuje na zboží, které naše společnost jako dárky nebo zboží zdarma, i když je zabaleno nebo prodáváno s našimi původními výrobky. Takový druh výrobků nemůže mít nárok na záruku prodejce.

 • Expirace záruční doby

Záruka začíná dnem nákupu na dokladu o nákupu. Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců,pro osoby podnikající 6 měsíců.  V případě, že není k dispozici doklad o nákupu, nelze uplatnit záruční dobu.

 • Neautorizovaný servisní zásah do výrobku

Při opravě výrobku neoprávněnými servisními organizacemi, inženýry nebo technikem ztrácí kupující právo na bezplatný záruční servis.

 • Vypršela životnost spotřebního materiálu

Každý spotřební materiál má svou vlastní zaručenou životnost. Po uplynutí životnosti spotřebního materiálu se záruka stává neplatnou; měly by být změněny na náklady kupujícího.

 • Použití neoprávněných náhradních dílů nebo spotřebního materiálu

Pokud produkt selhal z důvodu použití neoprávněných náhradních dílů nebo spotřebního materiálu, obchod nenese žádnou odpovědnost za toto poškození nebo selhání. Používejte pouze autorizované náhradní díly, pokud chcete zachovat platnost záruky.

 • Přírodní katastrofa

Přírodní katastrofa je vyšší moc, kterou prodávající nemůže zabránit. Když tedy produkt selhal z přírodní katastrofy, obchod není povinen jej vrátit nebo opravit.

 • Čištění výrobku

Pokud se výrobek během používání vyžaduje čištění nebo odstranění cizího materiálu z jeho povrchu nebo uvnitř zařízení, a toto se Vám nezdařilo, neučiní toto servis v rámci záruční doby za kupujícího, jelikož se nejedná o záruční závadu. Pokud s ohledem na poruchu dojde záruční servis ke zjištění, že k poruše došlo vinou špatného čištění výrobku ze strany kupujícího,takový výrobek záruky pozbývá.

 • Dřevěné výrobky

V našem obchodě je možné zakoupit i výrobky ze dřeva (úly a jejich příslušenství). Použití takových výrobků předpokládá působení povětrnostních vlivů počasí na tyto výrobky. Tyto výrobky nejsou bez dalšího ošetření určeny k použití v exteriérech. Prodávající doporučuje kupujícímu tyto výrobky řádně ošetřit vhodným nátěrem. Vždy postupujte dle návodu na nátěrové hmotě, a aplikujte vždy uváděný počet vrstev, nanášených v předepsaných časových intervalech, v doporučeném ředění a za působení doporučených teplot, uváděných na nátěrovém prostředku. Neošetřený dřevěný výrobek,u kterého došlo prokazatelně k poškození povětrnostními vlivy, nemůže být reklamován na záruku.

Změna a vrácení plnění

Pokud nejste s Vaším nákupem spokojeni, máte 14 dní od data dodání na vrácení nebo výměnu zboží. Co byste měli dělat? Přihlaste se na naše webové stránky. Po přihlášení do Vaší soukromé oblasti přejděte do nabídky objednávek. V seznamu objednávek vyhledejte objednávku, kterou chcete vrátit, a klikněte na tlačítko "Vrátit položky". Vyberte produkt, který chcete vrátit v rámci objednávky. V rozevírací nabídce vyberte způsob návratu. Vyberte způsob vrácení: vrácení peněz nebo změna za jinou velikost nebo barvu. Pokud je vybrána změna velikosti nebo změna barvy, vyberte model, u kterého chcete provést změnu z rozbalovací nabídky, která se zobrazí na obrazovce při výběru možnosti. Klikněte na tlačítko Potvrdit návrat. Začali jste návrat! Počkejte na potvrzovací e-mail, ve kterém Vám vysvětlíme následující kroky výměny nebo vratky.